Om PR

För oss på Skylark betyder PR tre saker:

1. Publika Relationer

Goda relationer kan inte vinnas eller köpas – de kan bara förtjänas. Att vinna omgivningens förtroende och bygga goda relationer med dina målgrupper är ett arbete som bedrivs engagerat, långsiktigt och oavbrutet. Idealet är att din publik jublar med dig i framgång och lider med dig i motgång.

2. Personlig Rådgivning

Att skapa goda relationer till omvärlden är en uppgift du måste utföra själv. Vad PR-byrån kan hjälpa dig med är att bistå med rådgivning, planering och stöd vid genomförandet av olika aktiviteter. Vår insats kan liknas vid en personlig tränares – vi ser till att hålla dig i form inför ”the media race”.

3. På Riktigt

PR-branschen kritiseras ibland för ytlighet, för att göra saker ”på låtsas”. Man brukar fråga sig om någonting är sant & äkta eller om det ”bara är PR”. Skylark säger att bra PR är ”På Riktigt”. Vi rekommenderar våra kunder att driva utveckling och göra saker som har äkthet och substans.