Erbjudande

Skylark erbjuder ett batteri av olika tjänster, anpassade såväl för stora PR-vana organisationer som för små aktörer utan erfarenhet av mediebearbetning och liknande.

Det kan gälla en mindre insats, som att skriva ett pressmeddelande. Men det kan lika gärna handla om mer omfattande samarbeten, som att sätta en budskapsplattform eller en varumärkesstrategi, ansvara för ett nyhetsbrev eller fungera som er externa /outsourcade pressavdelning. Vi erbjuder även medieträning, kriskommunikation och budskapsformulering för både individer och grupper. Vi åtar oss gärna att leda en workshop eller fungera som moderator på er nästa konferens.

Kontakta oss för offert!


PR INTRO

Inspiration och introduktion för dig som vill få bättre kläm på PR. Vad är PR? Hur arbetar man effektivt med PR? Vilka är de viktigaste kanalerna? På vilket sätt kan sociala medier vara till nytta? I slutet på dagen repeterar vi genom att spåna PR-möjligheter för respektive deltagare.
Läs mer


PR IDÉ & AKTIVITET

Övning i skarpt läge för dig som vill ta fram och arbeta strategiskt med en egen PR-aktivitet. En 3-stegsövning enligt modellen Analys-Idé-Aktion för upp till 3 personer per organisation. Vad betyder strategisk och proaktiv PR? Hur gör man för att bygga relationer och renommé med hjälp av PR-aktiviteter? Vad innebär omvärldsdrivet kommunikationsarbete? Vilka kanaler är mest effektiva?
Läs mer


PR STARTPAKET 100 DAGAR

Ett stödpaket för dig som vill arbeta strukturerat och systematiskt med PR. Antingen kring en isolerad företeelse (projekt, kampanj, förändringsprocess) eller som en del av er externa och interna kommunikation. På vilket sätt kan PR bidra till att vi uppnår våra affärs- och verksamhetsmål? Vilka är våra huvudbudskap? Vilka är våra prioriterade målgrupper och kanaler? Hur gör vi för att få ut rätt budskap vid rätt tillfälle till rätt publik?
Läs mer


DIGITAL STORYTELLING

Hur gör man för att skapa en ramberättelse som bär företagets eller organisationens identitet? Hur skapar man intresse för sin verksamhet och sitt erbjudande med hjälp av berättande? Hur kan berättandet utformas med hjälp av de nya digitala kanalerna? Hur hamnar man topp 3 på Google?


DU OCH DIN HUVUDSTAD – VÅRDA OCH NYTTJA VARUMÄRKET SUNDSVALL

Workshop. Hur viktigt är det för oss som verkar i Sundsvall att varumärket Sundsvall står starkt? På vilket sätt vill vi att Sundsvall ska uppfattas? Vad kan vi göra för att komma dithän? Kan ditt företag få uppmärksamhet som stärker såväl företaget som Sundsvall i stort?


KANALVAL SUNDSVALL

Hur navigerar man i det nya medielandskapet på regional nivå? Här presenterar vi som inspiration och diskussionsunderlag vår dagsaktuella lista ”99 sätt att nå ut i Sundsvall”. Våra föredragshållare berättar specifikt om de kanaler vi anser vara mest relevanta och intressanta för kursdeltagarna, men vi svarar också på frågor och diskuterar övriga kanaler och sätt att få exponering. Intresset i gruppen styr innehållet.


CITIZEN BRANDING

Så får man engagerade medborgare. Så skapas stolthet och framtidstro lokalt och regionalt. Föredrag kryddat med goda exempel och gästföreläsare.


OMVÄRLDSDRIVET KOMMUNIKATIONSARBETE

Hur arbetar man med omvärldsbevakning? Hur analyseras och används resultatet av bevakningen på ett effektivt sätt? Står ett omvärldsdrivet kommunikationsarbete i kontrast till ett planerat, och i så fall hur?


CONTENT & VARUMÄRKE

Alla företag kan vinna på att kommunicera som medieföretag. Även organisationer lyckas med journalistiska arbetssätt att bli intressanta genom att förmedla kunskaper och värderingar – inte säljbudskap. Genom de digitala kanalerna öppnas nya möjligheter. Välkomna till en heldag om stekheta medietrender.


MEDIETRÄNING SPECIAL

Här får du utöver en grundläggande mediekunskap, träna både på att parera besvärliga frågor och lyckas nå ut med ditt eget budskap. Du drillas i konsten att hantera alla möjliga intervjusituationer och kanaler; TV-och radiointervju, presskonferens, mejlkontakt, direktsändning och bandat.


TALA OCH BLI LYSSNAD PÅ

En halvdag i retorikens rike. Våra inhyrda talare har lång erfarenhet som scenartister, moderatorer, radioröster etc. Här ger dom oss sina bästa tips om hur man gör för att bli lyssnad på och uppskattad som talare – på scenen men också lite vid sidan av.