3

Bilden av Norrland 2010

2011-01-14

Det tycks som att begreppet Norrland upplever en blomstringsperiod. Arbetet med att skapa Region Norrland går oförtrutet vidare. Turistnäringen i Västernorrland marknadsför sig under devisen Visit Norrland. Och Sundsvall framhärdar i att profilera sig som [...]

Läs mer